Ćwiczenia słuchu fonemowego

Ćwiczenia słuchu fonemowego muszą być poprzedzone badaniem, w celu ustalenia głosek, których wzorce słuchowe należy wykształcać. Polegają na wykształcaniu wzorców słuchowych. Przykłady:

1) Uczeń musi wielokrotnie usłyszeć dźwięk, którego nie umie zidentyfikować, np. 
 s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, a następnie ten, z którym go myli - z, z, z, z, z, z, z, z, z, z 
Potem logopeda w różnej kolejności podaje oba te dźwięki, a uczeń sygnalizuje czy słyszy głoskę dźwięczną czy bezdźwięczną.

2) Uczeń wymawia na zmianę głoskę dźwięczną i odpowiadającą jej bezdźwięczną z zatkanymi uszami: p, p, p, b, b, b, p, b, p, b, p, b, p, b. 

3) Logopeda wymawia głoski w sylabach, a uczeń wskazuje, gdy słyszy spółgłoskę bezdźwięczną, i gdy słyszy spółgłoskę dźwięczną: pa, pa, ba, ba, pa, ba, pa, ba, pa, pa, ba, pa, ba. 

4) Uczeń powtarza odczytywane przez logopedę sylaby: 
papa baba 
popo bobo 
pupu bubu 
pepe bebe
pypy byby

5) Uczeń podaje wyrazy zaczynające się od wskazywanych mu sylab, np. od sylaby pa, a następnie od sylaby ba.

6) Uczeń pisze dyktowane mu sylaby.

7) Na kartce z wyrazami uczeń odnajduje wyrazy wypowiadane przez logopedę.

8) Uczeń pisze dyktando z wyrazami, których nie różnicował prawidłowo.

9) Na kartce z wyrazami uczeń odnajduje wyrazy wypowiadane przez logopedę.

10) Uczeń pisze dyktando z wyrazami, których nie różnicował prawidłowo.

Przykładowymi grami do ćwiczeń są: 
  • Głoski do zabawy: gra kształcąca słuch fonemowy oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności bardzo ważne w nauce czytania i pisania, dla 2-5 graczy w wieku od 5 lat.
  • Sylaby do zabawy: celem każdego z 4 wariantów gier (2 z kartami i 2 z planszą i kartami) jest nauczenie dziecka umiejętności podziału wyrazu na sylaby a także umiejętności policzenia tych sylab i przyporządkowanie obrazka do biedronki z odpowiednią ilością kropek. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zachęcamy do komentowania